Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Emre ENGİN

Enstitü Müdürü

Sevgili Lisansüstü Eğitim Öğrencileri,

Bütün kurumlarda olduğu gibi üniversitelerin fonksiyonları da iktisadi ve teknolojik gelişme ile birlikte sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetleri üniversitelerin klasik fonksiyonları arasında yer almaktadır. İktisadi ve teknolojik gelişme üniversitelere araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmetler gibi modern fonksiyonlar yüklemiştir.  Bu bağlamda araştırma-geliştirme faaliyetleri, üniversitelerin araştırma merkezleri ve lisansüstü eğitim enstitüleri bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Böylece ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu ileri seviyede bilgi üretiminde, lisansüstü eğitim enstitüleri önemli bir rol oynamaktadır.

Lisansüstü eğitim, bir yandan ülkenin ihtiyaç duyduğu işgücü altyapısını yetiştirirken, öte yandan da lisans mezunu vatandaşlarımızın kariyer gelişimlerine katkı yapmak üzere yeni imkânlar ve fırsatlar sunmaktadır. Bu kapsamda lisansüstü eğitimin, vatandaşların kariyerlerinde dikey yükselmelerine önemli bir fırsat penceresi açtığı söylenebilir. Başlangıçta lisansüstü eğitimin, bireylerin eğitim hayatını uzattığı düşünülse bile, uzun dönemde sağladığı avantajlar ve kazanımlarla harcanan çabaya değdiği rahatça görülecektir.

Web Sayfamızda doktora ve tezli/tezsiz yüksek lisans programlarımız dikkatlerinize sunulmaktadır. Ayrıca bu programlarda ders veren donanımlı akademik kadromuzu ve lisansüstü programların izlediği süreçleri de inceleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak üzere,

Kariyer planlarınız hakkında konuşmak ve kariyer planlarınızı geliştirmek için yüz yüze görüşmek üzere,  Avrasya Üniversitesi’nin Pelitli Yerleşkesinde yer alan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğümüzü ziyaret edebilir ve akademik rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Öğrencileri, idari ve akademik kadrosuyla bir bütün olan Avrasya Üniversitesi Ailesi sizleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaktır.

Avrasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde buluşmak üzere sizlere ve ailelerinize sağlık, esenlik ve işleriniz de başarılar diler saygı ve sevgiler sunarız.

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Emre ENGİN

Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sina ATABEY

Enstitü Müdür Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Zuhal BALTACI

Enstitü Müdür Yrd.