Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cemal BIYIK

cemal.biyik@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu

ebocutoglu@avrasya.edu.tr

www.ersanbocutoglu.com

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

yavuz.ozoran@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Celalettin KARALİ

celalettin.karali@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet TÜFEKÇİ

mehmet.tufekci@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN

ali.ozbilen@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ragıp ERDÖL

ragib.erdol@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet KARAÇAM

hikmet.karacam@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut GÖÇER

mahmut.gocer@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Basri ERTAŞ

basri.ertas@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ali Osman ÇAKIROĞLU

aosman.cakiroglu@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ümit UZMAN

umit.uzman@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Hasan ÖZYURT

hasan.ozyurt@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. İhsan ÜNVER

ihsan.unver@avrasya.edu.tr

Doç. Dr. Harun YÜKSEL

harun.yuksel@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Havva Tuba ERDOĞAN

tuba.erdogan@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı KOFOĞLU

ismail.kofoglu@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ASİLTÜRK

ayse.asilturk@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN

ahmet.aydın@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sami YILDIRIM

sami.yildirim@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Hümeyra ERDOĞAN

hilal.erdogan@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Adil CALAP

adil.calap@avrasya.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi  Recep SUK

recep.suk@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ümit KALPAKLI

umit.kalpakli@avrasya.edu.tr