Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cemal BIYIK

cemal.biyik@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

yavuz.ozoran@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Celalettin KARALİ

celalettin.karali@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ÖZBİLEN

ali.ozbilen@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Basri ERTAŞ

basri.ertas@avrasya.edu.tr

Doç. Dr. Harun YÜKSEL

harun.yuksel@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı KOFOĞLU

ismail.kofoglu@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Hümeyra ERDOĞAN

hilal.erdogan@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Adil CALAP

adil.calap@avrasya.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi  Recep SUK

recep.suk@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ümit KALPAKLI

umit.kalpakli@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN

fazli.arslan@avrasya.edu.tr

Prof. Dr. Orhan DURGUN

orhan.durgun@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet ONUR

ahmet.onur@avrasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Seda FANDAKLI

seda.fandakli@avrasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DEMİR

ali.demir@avrasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Belkız KIZILTAN 

belkiz.kiziltan@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Ömer ABBASİGİL 

serkanomer.abbasigil@avrasya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahu REİS 

ahu.reis@avrasya.edu.tr