Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar

  1. Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları,
  2. Son üç yıl içinde alınan ALES’ten Sayısal bölümden en az 55 puan almış olmaları,
  3. Adayların ALES puanının %60’ı, lisans notunun %20’si varsa yabancı dil notunun %20’si alınarak başarı notu belirlenip sıralama yapılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar

  1. Yurt içinde 4 yıllık lisans eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümünden veya YÖK denkliği olan yurt dışı yükseköğretim kurumundan mezun olmaları,
  2. ALES ve yabancı dil şartı aranmayıp, Lisans not ortalamasının %60’ı ve mülakat sonucunun %40’ı değerlendirilerek sıralama yapılır. Yabancı öğrenciler için de aynı koşullar geçerlidir.

Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans Programlarına girişte, başarı sırası ALES puanının % 60’ı ile lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si ile mülakat notunun %20’si toplamı alınarak belirlenir.

  • Başarı notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlayarak program kontenjanına göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirileceklerdir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
  • Aday dörtlük sisteme göre mezun olmuş ise lisans adayın ağırlıklı mezuniyet not ortalaması YÖK sitesinde verilen dönüşüm tablosu kullanılarak belirlenecektir.
  • Yabancı Dil Yeterlik: Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylardan, (ÜDS, KPDS) YDS’ den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar yabancı dilden yeterli Kabul edilirler. Bu koşulu sağlayamayan adaylar Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınırlar.