Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 • Başvuru formu: (Yüksek Lisans Başvuru Formu, Doktora Başvuru Formu)
 • Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı sureti.
 • ALES sonuç belgesi. (Tezli yüksek lisans ve Doktora programları için)
 • Lisans not durum belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı sureti.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
 • Yabancı dil belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurulca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi Doktora için zorunlu, Yüksek Lisans Programları için varsa)
 • Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
 • Dört adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).
 • Başvuru Ücreti dekontu.( 50 TL )

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Askerlik Belgesi
 • Sabıka Kaydı
 • İkametgah Belgesi
 • Öğrenim Ücretini Ödediğini Gösteren Banka Dekontu

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER:

 1. Lisans Diploması aslı ve fotokopisi,
 2. Not dökümünün onaylı örneği (Transkript)
 3. ALES Sınav Sonuç Belgesinin (ALES>55, GRE>145 (sayısal), GMAT>450) onaylı örneği (Türkiye’ de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES sınavına girme şartı aranır.)
 4. İkametgah tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgah tezkeresi aslı ve fotokopisi.
 5. Türkçe bildiğine dair TÖMER veya benzeri bir kuruluştan alınan belgenin onaylı örneği,
 6. 4 adet Fotoğraf
 7. Pasaport aslı ve fotokopisi,

DESTEK BURSU

Avrasya Üniversitesi tarafından Üniversitemizde Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen ve burs programının şartlarını taşıyan belirli sayıda öğrenciye Destek Bursu verilecektir.

Burslar üniversitemizde lisansüstü eğitim alan ve herhangi bir kurumdan burs almayan Lisansüstü öğrencilere yöneliktir. Uluslararası öğrenciler de bu burs programına başvurabilirler.

Destek Burs Programı yalnızca aylık burs ödemesini kapsamakta ve bu ödeme yalnızca eğitimin devam ettiği aylarda yapılmaktadır.

Destek Burs Programı kapsamında kabul edilen adaylar için;

Kabul edildikleri programa ödeyecekleri ücretten  %20 oranında indirim yapılır.

Burs Başvuru için İstenecek Belgeler (Destek Bursu)

 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Detaylı Özgeçmiş
 • Adli sicil kaydı (orijinal)
 • 2 Adet referans Mektubu
 • Bursa olan ihtiyacınızı belirten kişisel mektup

Ücret Ödeme

Garanti Bankası Merkez Şubesindeki “TR82 0006 2000 1580 0006 2949 19  ” nolu hesaba yada ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI Değirmendere Şubesi “TR78 0020 3000 0210 7500 0000 01″ nolu hesaba 50 TL Başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren, Ad ve Soyad, T.C. kimlik numarasının belirtildiği dekont.